Korall 2022/89

Kereskedelem és kereskedők

 • Mikos Éva: Idegenek az ételünkben: kereskedelmi mondák a 20-21. század magyar sajtójában (5)
 • Halmos Károly, Tamás Máté: Forgalmazás, kereskedelem, bizalmatlanság. A hadseregellátásról (23)
 • Tinku-Szathmáry Balázs: Amikor a Duna nemzetközi áruforgalmi folyosóvá vált. Szállítmányozási körkép a Vaskapu-szabályozás után az első Dunagőzhajózási Társaság példáján keresztül (45)
 • Eőry Gabriella: „Borpaloták – arany milliók” Kísérle a magyar borkivitel élénkítésére az 1920-as évek végén (77)
 • Andor Anna Klára: A pénznem minden. Dollárboltok a szocializmusban: a társadalmi egyenlőtlenség lenyomatai a hiánygazdaságban (95)
 • Balogh Ádám Tibor, Török Róbert: Gál János fiumei gyarmatáru-kereskedő portréja és fiumei vállalkozásának rövid története (121)
 • Csendes Tünde: A gabonakereskedelem és a zsidó gabonakereskedők Győrben (141)
 • Rigó Máté: A vesztes háború győztesei. Hogyan profitáltak egyes magyar gyárosok az I. világháborúból? (161)

Könyvek

 • Soós Károly Attila: Jelena Oszokina: Alkimija szovjetszkoj indusztrializacii. Vremja Torgszkina. (A szovjet iparosítás alkímiája. A Torgszin időszaka.) (189)
 • Tamás Ágnes: Bencsik Péter: Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években (195)
 • Szerzőink (199)
 • Contents (201)
 • Abstracts (203)