Közgazdasági Szemle 2022/9

Tanulmányok

  • Bareith Tibor, Varga József: Az inflációs célt követő rendszer hozzájárulása az infláció mérsékléséhez Magyarországon (989)
  • Karsai Judit: A kelet-közép-európai startupok romló kilátásai a nemzetközi kockázatitőke-piacon (1009)
  • Novák Zsuzsanna, Szalay Zsuzsanna, Szathmáry Géza: Váltóalapú likviditásteremtés (1031)

Esszé

  • Dusek Tamás: Keynes sikerességének és népszerűségének okai Keynes életrajzai szerint (1048)

Műhely

  • Kertész Krisztián: A nemzetgazdasági és regionális konvergencia mozgatórugói és váltómozgása az Európai Unióban (1073)

Könyvismertetés

  • Kovács Antal Ferenc: A Dasgupta-jelentés: fenntarthatóság, biodiverzitás és vagyoni szemléletű gazdasági fejlődés (1098)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.