Történelmi Szemle 2021/4

Tanulmányok

  • Tringli István: A kikiáltott közgyűlés (575)
  • Martí Tibor: Aragóniai Beatrix hozománya. Újabb források Mátyás nápolyi kapcsolatainak történetéhez (1474–1476) (605)
  • Mihalik Béla Vilmos: A Szentszék magyarországi egyházpolitikája a 17. század végén (631)
  • Nagy Ágoston: „Ezen nemes, boldogtalan Nemzetnek sorsa és helyheztetése borzasztó!” Kisfaludy Sándor 1831-es beszéde a lengyelek ügyében (671)
  • Fazekas Csaba: Szempontok az 1848-as püspöki kar politikai arculatának meghatározásához (695)
  • Csunderlik Péter: A „magyar Schorske”? Hanák Péter és a nyugati történettudomány (711)

Mérleg

  • Erős Vilmos: Idolum és realitás. Az elkötelezett történész (727)