Korall 2021/85

Globalizációtörténeti megközelítések

 • Bencsik Péter: Territorializálódás és globalizáció. Histográfiai áttekintés (5)
 • Koloh Gábor: A demográfiai átmenet problematikája. Egy globális folyamat értelmezésének lehetőségei (26)
 • Baráth Katalin: A magyar futball útilevél-irodalma és a globális identitás problémája (1911-1939) (47)
 • Nagy Péter: Taylor követői Magyarországon. A tudományos munkaszervezés kezdetei (72)
 • Kalmár Melinda: Globális versengések metszetei. Szovjet blokk és a hidegháborús kihívások (93)
 • Bódy Zsombor: Technokrata transznacionálé az 1960-as években és a keleti blokk önállósága a globalizáció szempontjából (113)
 • Kékesi Zoltán, Zombory Máté: Antifasiszta emlékezet újragondolva. Magyar történeti kiállítások Oswiecimben és Párizsban 1965-ben (138)

Könyvek

 • Gyáni Gábor: Ute Daniel: Kultúrtörténeti kompendium. Elmélet, gyakorlat, kulcsszavak (169)
 • Horváth Gyula: Walter A. Friedman: American Business History. A Very Short Introduction (176)
 • Izsák Gergely: A hálóban ragadt történész. Niall Ferguson: A tér és a torony. Hálózatok, hierarchiák és harc a globális hatalomért (183)
 • Törő László Dávid: Viskolcz Noémi: A herceg történésze. Hajnal István az Esterházyak szolgálatában 1922-1930 (189)
 • Tóth Imre: Vonyó József: Gömbös és a hatalom. Egy politikussá lett katonatiszt (194)
 • Szerzőink (200)
 • Contents (202)
 • Abstracts (204)