Rubicon 2021/10-11

Magyar tájak – magyar múlt

Trianonon túl

 • Nánay Mihály: Verecke híres útján (4)
 • Miskolczy Ambrus: Gyulafehérvár. A kövek beszélnek a múltról (12)
 • Nánay Mihály: Vaskapu. Elárasztott múlt (24)
 • Tarján M. Tamás: Brassó. Erdély Coronája (34)
 • Újváry Gábor: Székelyudvarhely. A székely anyaváros (42)
 • Fodor János: Marosvásárhely. A székelység fővárosa (54)
 • Margittai Gábor: Marosvécs. Végvár a Kárpátokban (68)
 • Szilvay Gergely: Legendás falvak. Bonchida, Válaszút, Szék (76)
 • Balogh Balázs, Fülemile Ágnes: Kalotaszeg. A magyar népművészet felfedezése (88)
 • Fleisz János: Nagyvárad. Város, kinek nem látni mását (108)
 • N. Németh István: Kassa. Egy történeti kegyhely (124)
 • Szarka László: : Lőcse. Szepességi szász székváros (142)
 • Sokcsevits Dénes: Csáktornya. Egy vár, amelynek neve elválaszthatatlan a Zrínyiektől (150)
 • Dévavári Zoltán: Szabadka (156)
 • Sokcsevits Dénes: Raguza. Dalmát város, amely a legtovább tartott ki a magyar királyok hűségén (166)
 • Eszik Veronika: Fiume. Modernitás és magyar karakter (174)

Elektronikusan elérhető itt.