Rubicon 2020/4

Kérészállamok

 • Ablonczy Balázs: Kérészállam, interregnum, wilsonizmus. Az átmeneti államok kategóriái (4)
 • Tóth Imre: Lajtabánság. Felkelőállam a nyugati végeken (8)
 • Ordasi Ágnes: Fiume. Az impériumváltások évei (18)
 • Hornyák Árpád: A Baranya-bajai Szerb-Magyar Köztársaság. 1921. augusztus 14-21. (26)
 • Fedinec Csilla, Szakál Imre: A Hucul Köztársaság (34)
 • Végső István: A Kun Köztársaság. A redempciós mozgalom vadhajtása (37)
 • Vörös Boldizsár: A Magyarországi Tanácsköztársaság. Egy átmenetinek tervezett államalakulat (38)
 • Zahorán Csaba: Egy meg nem született ország. Székelyföld önrendelkezése 1918-tól napjainkig (44)
 • Margittai Gábor: Elcsatolt arisztokrácia. Nagy-romániai reformok, avagy a háború folytatása más eszközökkel (54)
 • B. Szabó János, Sudár Balázs, Varga Szabolcs: Földvártól Cseléig. Régi kérdések, új válaszok a mohácsi csatával kapcsolatos történeti kutatásokban. Benne: Papp Júlia: A mohácsi csata ikonográfiája (60)
 • Kovaliczky Gergely: Lovagkirályok alkonya. II. Lajos a mohácsi csatában (70)
 • Bárány Attila: Az utolsó keresztes lovag. II. Lajos ábrázolásai a brüsszeli katedrálisban (76)

Online plusz (82)

 • Sas Péter: Kós Károly és a Kalotaszegi Köztársaság
 • Marchut Réka: Kérdések a Bánáti Köztársaság körül
 • Sztancs Gábor: Az önrendelkezés mint alternatív út az összeomlás után. Szepes vármegye kísérlete az impériumváltás ellen
 • Janek István: A Keleti Szlovák Népköztársaság születése és bukása 1918-ban
 • Révész Tamás: Baltikum. Államok, katonák, katonaállamok