Politikatudományi Szemle 2021/3

Politikai törésvonalak

  • Péli Gábor: Mozgó törésvonalak a magyar politikai térben. Hogyan lett a két ellenzékből egy a választói térelmélet szerint? (7)

Migráció – Bevándorlás

  • Ujlaki Anna: Miért legyen a migráció politikaelmélete feminista? (27)
  • Tóth Szilárd János: Republikanizmus és bevándorlás: mit diktál a szabadság? (45)
  • Kapelner Zsolt: Bevándorlás és a kizárás joga (64)

Kitekintő

  • Cs. Kiss Lajos: Carl Schmitt-recepció és a demarkációprobléma (85)

Az integrációs kutatások publikációiról

  • Oross Dániel: Integráció a polarizáció árnyékában (Kovách Imre (szerk.): Integrációs mechanizmusok a magyar társadalomban) (121)
  • Mikecz Dániel: „Rosszkedvünk tele” (Kovách Imre (szerk.): Mobilitás és integráció a magyar társadalomban) (127)
  • Könyvfigyelő (133)
  • Abstracts (137)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.