Aetas 2021/1

Tanulmányok

 • Varga Dániel: Újabb adatok a Duna-konföderációs tervezet nemzetközi sajtóvisszhangjához (5)
 • Deák Ágnes: Kísérlet a többnyelvű középfokú oktatás bevezetésére Magyarországon, 1861-1862 (22)
 • Buzinkay Géza: Ney Ferenc, az író, a forradalmár és a pedagógus (46)
 • Tóth Kelemen: „Csak írjanak máskor is.” A családi közösség egy első világháborús levelezés tükrében (74)
 • Kisling Zénó: A Nemzetiszocialista Tanár Szövetség működése München-Felső-Bajorországban a hatalomátvétel után (1933-1937) (96)

Műhely

 • Pászka Imre: Hivatkozások és megjegyzések egy legenda kapcsán. Borsi-Kálmán Béla: Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia. Egy állam etnogenezise (113)
 • Papp Sándor: Román nemzetállam-építés, görög fanarióták és oszmán millet-rendszer. Borsi-Kálmán Béla: Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia. Egy állam etnogenezise (129)

Kitekintés

Barát Bence: Ki ért a sporthoz? A magyar sporttörténeti histográfia vázlatos áttekintése (139)

Határainkon túl

 • Deák Ágnes: „…a Monarchiát egyszerre nézni Budapest és Zágráb látószögéből.” Beszélgetés Mark Cornwall-lal (156)
 • Mark Cornwall műveinek válogatott bibliográfiája (162)
 • Mark Cornwall: Hűtlenség kormányváltó korszakban: a Habsburg Monarchia esete (Fordította: Deák Ágnes) (164)

Figyelő

 • Kemény Krisztián: Egy „legendás vidék” lakóinak nyomában (Benkő Levente- Demeter László [szerk.]: Adalékok Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére. Háromszék Vármegye Kiadó-Tortoma Kiadó, Sepsiszentgyörgy-Barót, 2019.) (192)
 • Kerekes Margit: Monográfia Wälder Gyuláról, a neobarokk sztárépítészről. (Paár Eszter Szilvia: Wälder Gyula. [Az építészet mesterei sorozat] Holnap Kiadó, Budapest, 2020.) (196)
 • Várnai Gergely: A japán „Nagy Stratégia” a Meiji restaurációtól a II. világháborúig (Sarah C.M. Paine: Grand Strategy form the Meiji Restoration to the Pacific War. Cambridge Universty Press, Cambridge-New York, 2017.) (200)
 • Miskolczy Ambrus: In Memoriam Kecskeméty Károly (Budapest, 1933. augusztus 19 – Antony, 2021. április 2.) (204)

Számunk szerzői (207)